Embossing

คืออะไร ?

การนำแม่พิมพ์มากดทับบนผิวงานโดยใช้ความร้อนหรือแรงกดอัดให้เกิดลวดลายเฉพาะจุดหรือเต็มแผ่นเรียกว่าการ Embossing

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความนูนสวยงามให้ชิ้นงาน

บริการของแสงอินเตอร์

  1. ปั้มนูนเต็มแผ่น
  2. ปั้มนูนเฉพาะจุด
  3. ปั้มจมเต็มแผ่น
  4. ปั้มจมเฉพาะจุด