Product Development

ทำไมถึง One-Stop-Service ?

ที่แสงอินเตอร์ลามิเนทเราให้บริการหลังการพิมพ์หลากหลายรูปแบบแต่ไม่ได้แค่ให้บริการเป็นอย่างๆ แยกกันเท่านั้นเรายังให้บริการครบรูปแบบของหลังพิมพ์ด้วยเช่นกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายลูกค้าในด้านการขนส่งและเวลาด้วยการพัฒนาและแนะนำได้ว่างานของลูกค้าก่อนจะสำเร็จตามตัวอย่างจะสามารถทำกระบวนการไรได้บ้างเพื่อ Optimize ราคาให้อยู่ในการควบคุมได้อย่างดี

ตัวอย่างการพัฒนา

กระบวนการ