Service

การใช้กาวหรือความร้อนเพื่อประสานแผ่นฟิลม์ชนิดต่างๆลงบนชิ้นงานเพื่อเพิ่มลวดลาย, เปลี่ยนผิวงาน, เปลี่ยนจุดประสงค์การใช้งาน

Read More

การใช้น้ำยาอาบบนผิวงานแล้วนำไปอบผ่านแสง UV เพื่อเพิ่มลักษณะพิเศษ, ความเด่นชัดให้งานและ สามารถใช้งานกับกระดาษบางและหนา

Read More

การน้ำยาพิเศษไปปาดบนผิวงานผ่านแม่แบบที่เรียกว่า บล๊อกสกรีน (แบบมีรูเปิดผ้า) ช่วยเพิ่มรายละเอียดเฉพาะจุดให้ชิ้นงาน

Read More

การใช้ความร้อนจากแท่นพิมพ์ไปทำลายแผ่นฟอยให้ติดลงบนชิ้นงานเฉพาะจุดหรือเรียกว่าเทคนิค Hot Stamping

Read More

การทำให้ชิ้นงานมีลักษณะลูกเล่นของแสงให้มีความมีมิติมากขึ้น, สีสันมากขึ้น, ป้องกันการปลอมแปลง ด้วยการถ่ายเทลายจากฟิลม์โฮโลแกรมลงบนผิวงานโดยไม่มีฟิลม์ติดไปด้วย

Read More

การนำแม่พิมพ์มากดทับบนผิวงานโดยใช้ความร้อนหรือแรงกดอัดให้เกิดลวดลายเฉพาะจุดหรือเต็มแผ่น

Read More

การนำงานไปอาบน้ำยาและผ่านขบวนการขัดให้มีความเงาของชิ้นงานมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ฟิลม์และเพิ่มลักษณะพิเศษเช่นกันซึมของของเหลว, อาบเพื่อเว้นช่องชิ้นงาน

Read More

บริการพัฒนางานตามออกแบบลูกค้า

Read More