UV Coating

การอาบแสง UV

uv coating
uv coating
uv coating

คืออะไร ?

1. การอาบ UV ทั่วไป : กระบวนการใช้น้ำมันยูวีอาบบนผิวงานพิมพ์ แล้วทำให้แห้งด้วยแสงยูวีมีทั้งเงา/ด้าน/กึ่งด้าน/กึ่งเงา สามารถทำได้แบบเต็มใบ และแบบ SPOT / เว้นลิ้น / ลวดลาย (pattern),

2. การอาบ UV แบบเฉาะจุด : คือการผสมสีโปร่งแสงลงในยูวีใสลงบนพื้นที่ต่างๆ เช่น งานพิมพ์พื้นสีแดง (Solid) มากๆ ถ้าเคลือบ UV สีแดงใสลงไป จะทำให้เกิดมิติสีแดงแบบใหม่ที่มีความเข้มของสีแดง (Richness depth of calm) และมีมิติสีแดงที่ต่างออกไป

วัตถุประสงค์

เพิ่มความพิเศษเช่นความเงางามให้แก่ชิ้นงานหรือ ต้องการความเงางามแต่ต้องการเว้นบางจุดไว้เช่น Barcode, รอยแปะกาว

บริการของแสงอินเตอร์

แบบเต็มแผ่นหรือเว้นลิ้น

 1. ด้าน (Matt)
 2. เงา (Gloss)
 3. Silk กึ่งเงา กึ่งด้าน
 4. ยูวีชนิดติดกาวได้
 5. เคทองได้

แบบเฉพาะจุด

 1. UV เงา (Gloss)
 2. UV ด้าน (Matt)
 3. UV Silk ชนิดนูน (Hi-Build)
 4. UV สีโปร่ง (Tinted UV)
 5. UV มุก (pear lescent)
 6. UV ลวดลาย (textured)  นูน
 7. UV Soft touch
 8. UV ติดกาวได้และเคทองได้
 9. UV ลวดลาย (Pattern UV)