Vanishing

คืออะไร ?

เป็นการนำเอาแผ่นพิมพ์มาผ่านเครื่องอาบวานิช ทำให้แผ่นพิมพ์มีความเงาหรือด้านลงวานิชที่เคลือบจะช่วยปกป้องงานพิมพ์ไม่ให้เสียหายได้โดยง่ายจากการใช้งาน แบ่งชนิดวานิชที่ใช้เคลือบได้เป็น

  1. วานิชชนิดฐานน้ำมัน (OIL BASE) เป็นวานิชที่มีเรซิน ALKYD เรซินฟินอลิก เป็นต้น ละลายในน้ำมันลีนซีค น้ำมันทัง เป็นต้น การแห้งตัวของวานิชชนิดนี้ จะเป็นการแห้งตัวในอากาศ โดยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง ประมาณ 12-48 ชม. วานิชจะแห้งเอง
  2. วานิชชนิดฐานตัวละลาย (SOLVENT BASE) เป็นวานิชชนิดที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เรซินสังเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เช่น อะคริลิกเรซิน และละลายในสารทำละลายเช่น TOLUENE , MEK , EAC , หรือ METHANOL เป็นต้น การแห้งตัวของวานิชชนิดนี้ ส่วนใหญ่จะแห้งตัวด้วยความร้อนจากแท่นความร้อน (HEATER) หรือความร้อนจากรังสีอินฟราเรด (INFRARED RAY) จากหลอดอินฟราเรด (INFRARED LAMP)
  3. วานิชชนิดฐานน้ำ (WATER BASE) วานิชชนิดนี้เป็นวานิชที่พัฒนามาจากวานิชฐานทำละลายซึ่งปัจจุบันไมนิยมใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนื่องจากตัวทำละลายจะกลายเป็นสภาพเป็นสารระเหย (VOLATILE ORGANIC COMPOUND) ลอยตัวขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดมลภาวะในชั้นบรรยากาศของโลก การเคลือบวานิชจึงถูกพัฒนามาเป็นวานิชฐานน้ำ ซึ่งจะมีส่วนประกอบของ เรซินอะคริลิคยูริเทน หรืออะคริเลคสไตซีนโคพอลิเมอร์ (ACRYLATE STYRENE COPOYMER) ซึ่งสามารถละลายในน้ำได้ดีแต่อย่างไรก็ตามในวานิชชนิดฐานน้ำก็ยังคงมีตัวละลายชนิดที่สามารถละลายในน้ำได้ดี เช่น IPA, METHANOL ปนอยู่บ้างในปริมาณน้อย เพื่อทำให้เรซินสามารถคงตัวอยู่ในน้ำได้ดี วานิชชนิดนี้ส่วนใหญ่จะแห้งด้วยลมร้อนและรังสีความร้อนจากหลอดอินฟราเรดผสมกัน
  4. วานิชชนิดไม่มีตัวละลาย (SOLVENTLESS) วานิชชนิดนี้มีองค์ประกอบเป็นสารพรีโพลีเมอร์กลุ่ม ACRYLIC ESTERS ยูริเทนโคพอริเมอร์ เป็นต้น ผสมกับสารจับแสงยูวี (PHOTO SENSITISER) และใช้ตัวโมโนเมอร์แทนสารทำละลาย (SOLVENT) ทำให้เป็นวานิชที่มีเนื้อวานิชเกือบ 100% ไม่มีสารทำละลายหรือมีอยู่ในปริมาณน้อยมากไม่ถึง 1% วานิชชนิดนี้จะแห้งตัวได้ด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต จากหลอดยูวี (ULTRA-VIOLETLAMP) นอกจากนี้แล้วยังมีการพัฒนาวานิชชนิดนี้โดยไม่ใช้ตัวจับแสงยูวี (PHOTO SENSITISER) ซึ่งมีราคาแพงวานิชชนิดนี้คือ EB (ELECTRON BEAM) ซึ่งจะใช้ตัว EB นี้ทำให้โมโนเมอร์ทั้งหมดของวานิชแห้งตัว โดยไม่ต้องใช้ตัวจับแสงยูวี (PHOTO SENSITISER) ช่วย แต่ข้อเสียของวานิชชนิดนี้คือ การเคลือบด้วยระบบ EB ตัวเครื่อง EB มีราคาแพงมาก เมื่อเทียบกับเครื่องเคลือบด้วยยูวี

วานิชชนิดไม่มีตัวทำละลายนิยมใช้กันมาก เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่ชั้นบรรยากาศของโลก ไม่มีสารระเหยปล่อยออกมา แต่มีข้อเสียที่ราคาวานิชจะแพง และค่าใช้จ่ายในการทำให้วานิชแห้งตัวมีราคาสูงกว่าชนิดอื่น

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับงานพิมพ์ เช่น กันน้ำซึม, กันเชื้อรา, แปลงผิวเพื่อทำงานต่างๆ

บริการของแสงอินเตอร์

  1. อาบกันซึม
  2. อาบกันเชื้อรา
  3. อาบ Blister pack
  4. อาบขัดเงา
  5. อาบขัดเงาเฉพาะจุด